Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”)

I. Informacje Ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Geni Management sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Rejestr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem wpisu 0000429959, NIP: 5213613812, REGON: 143148447 (dalej zwany: „Administrator” lub „Restauracja”). 
2. Spółka Geni Management sp. z o.o. sp.k. jest właścicielem marki Ruza Roza pod którą działa Restauracja przy ul. Francuskiej 3 w Warszawie oraz właścicielem strony internetowej www.ruzaroza.pl oraz witryn na portalach społecznościowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych w Restauracji regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.
4. Restauracja szanuje Twoje prawo do prywatności oraz dba o ochronę danych osobowych jakie pozostawiasz korzystając z usług Restauracji oraz strony www i witryn na portalach społecznościowych, stosując rozwiązania technologiczne gwarantujące zgodność ochrony z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed ingerencją w Twoją prywatność jako Użytkownika przez osoby trzecie. W tym celu używamy jm.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Twoje dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. Restauracja jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
6. Na stronie Restauracji mogą  być zamieszczone odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, w stosunku do których nie obowiązuje niniejsze oświadczenie w zakresie ochrony danych. 
7. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych/Zaufani Partnerzy - podmioty z jakimi Restauracja współpracuje w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi oraz podmioty z którymi nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych. Dodatkowo prawo przewiduje możliwość udostępniania przez Restaurację danych podmiotom które będą je przetwarzać na zlecenie oraz celem realizacji obowiązku przekazania danych wynikającego z przepisów prawa (sądy, organy ściągania). 

II. Gromadzenie i Przetwarzanie danych

1. Pozyskujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych  oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Wszystkie informacje udostępniasz nam dobrowolnie, jednak pamiętaj, że w niektórych sytuacjach udostępnienie informacji może być konieczne dla realizacji usługi lub wymagane przez prawo, stąd też brak udostepnienia danych może uniemożliwić nam świadczenie niektórych usług o czym zostaniesz powiadomiony. 
2. Informacje jakie przetwarzamy po ich otrzymaniu od Ciebie to przede wszystkim: dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe – w czasie rejestracji w celu uzyskania dostępu do naszych usług online, logowania się w sieci Wi-Fi, przystąpienia do organizowanego przez nas konkursu lub kontaktowania się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem naszych usług online; informacje transakcyjne, w tym informacje na temat nabywanych produktów, cen, sposobów płatności oraz szczegółów płatności; informacje na temat konta użytkownika, takie jak nazwa użytkownika oraz hasło (lub inne informacje identyfikujące) wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do naszych usług online lub zakupu bądź skorzystania z naszych produktów i usług; informacje o Twoich ulubionych produktach i usługach lub porach dnia, w których zwykle nas odwiedzasz; oraz inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać podczas kontaktu z nami.
3. Możemy automatycznie pozyskiwać informacje z systemu Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z usług online lub technologii wykorzystywanych w restauracjach. Metody automatycznego pozyskiwania informacji mogą obejmować ciasteczka (cookies). W ramach zautomatyzowanego systemu pozyskiwania danych możemy uzyskać następujące informacje: adres IP, data i czas korzystania z naszych usług online lub technologii w restauracjach, nazwę i adres URL plików pobranych podczas korzystania z naszych usług online, system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego, typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia, aplikacja lub witryna odsyłająca, która Ciebie do nas doprowadziła.
4. Dane osobowe podane w czasie wystawiania przez Ciebie komentarzy do produktów oraz dodawania ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

III. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Twoje dane przetwarzane są przez Restaurację w następujących celach:
a) Świadczenia usług na Twoją rzecz i kontaktów z Tobą, w szczególności gdy: odpowiadamy na Twoje żądania, realizujemy Twoje zamówienia i obsługujemy płatności za nasze produkty i usługi; kontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, zakupów, rozliczeń, próśb, pytań oraz uwag; dostarczamy Tobie nasze usługi online obejmujące nasze strony internetowe oraz aplikacje mobilne, a także udzielamy pomocy w razie wątpliwości dotyczących naszych usług. 
b) Celem świadczenia usług przez Restaurację kontakt z Tobą za pomocą wiadomości e-mail lub sms, bądź też kontakt telefoniczny przekazywania informacji o naszych produktach i usługach, kampanii reklamowych, promocjach, konkursach, imprezach okolicznościowych. 
c) Prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej w zakresie naszych usług, kampanii reklamowych, promocji, konkursów, imprez okolicznościowych. 
d) Korzystania z narzędzi analitycznych i profilujących w celu: dostosowania obsługi do Twoich potrzeb (personalizacji); dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii w restauracjach; 
e) Wykonywania obowiązków nałożonych na Restauracje przez obowiązujące przepisy prawa. 

IV. Jak długo Restauracja  przechowuje Twoje dane

Dane osobowe pozostawione przez Ciebie jakie przetwarzamy, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z prawa żądania: usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych - w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Restauracje.

V. Prawo do informacji o danych

1. Przysługuje Ci prawo do informacji w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czy oraz jakie dane osobowe są przetwarzane przez Restaurację. Masz prawo do powyższych modyfikacji danych które przetwarza Restauracja w każdym czasie. 
2. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, masz prawo i możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez formularz do edycji profilu użytkownika. Jeżeli pomimo starań Restauracji o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy niezwłocznych stosownych korekt. 
3. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez Restaurację Twoich danych osobowych. 
4. Jeśli jesteś użytkownikiem, który założył konto, możesz w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, użytkownik będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

VI. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

1. Jeżeli nie życzysz sobie, aby Restauracja przetwarzała dalej Twoje dane osobowe możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out). W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli jako użytkownik skasujesz cookies względnie stosuje inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.
2. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

VII. Skarga do organu nadzoru

1. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; Podstawą skargi jest samo podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa. 
1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Restauracji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@ruzaroza.pl. 
2. Restauracja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po usunięcia profilu danego użytkownika lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
3. Restauracja ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

VIII. Pliki cookies

1. Zarówno Restauracja jak i kontrahenci działający na jej zlecenie mogą używać pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

IX. Bezpieczeństwo 

1. Restauracja podejmuje aktywne działania w celu zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, Twoich danych jakimi administruje przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Działania w zakresie bezpieczeństwa ciągle usprawniane są z uwzględnieniem wdrożeń rozwiązań związanych z rozwojem technologicznym.
2. Pamiętaj! Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług Portalu, do których musi się zalogować, powinieneś wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji.

X. Usługi online zewnętrzne i linki zewnętrzne

Usługi online Restauracji mogą zawierać linki do witryn internetowych, które nie są prowadzone przez Restaurację, lecz przez osoby trzecie. W przypadku wejścia na stronę z linka, musisz zapoznać się z polityką ochrony prywatności danej witryny, warunkami korzystania z niej oraz innymi obowiązującymi politykami i zasadami. Nie są to nasze dokumenty i nie my odpowiadamy za bezpieczeństwo treści tam umieszczanych. Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie tych witryn mogą wykorzystywać informacje o Tobie zgodnie z własnymi politykami i zasadami.  

XI. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona wedle stanu faktycznego i prawnego na dzień 25.05.2018 r. i uwzględnia w swej treści założenia nałożone na Restaurację przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej: „RODO”).